Viktigt

Viktigt innan massage

Om du lider av någon av nedanstående åkommor bör du avstå från massage eller kontakta din läkare innan du får massage.

• Hudsjukdom
I vissa fall kan sjukdomen spridas till andra delar av kroppen eller till massören.

• Högt blodtryck
Om du lider av högt blodtryck avråds massage.

• Hjärtsjukdom
Undvik massage.

• Diabetes
Vid diabetes kan musklerna bli ömma och läka dåligt efter massage.

• Cancer
Massage kan sprida cancer snabbare via blodomloppet.

• Hög feber
Massage är inte rekommenderat.

• Fraktur
Om du haft en fraktur är det mycket viktigt att massören får reda på detta samt var frakturen skett innan behandlingen.

• Skador och öppna sår
Avstå från massage.

Kontakta din läkare eller våran personal om något är oklart.

För bokning och mer information
Tel: 030 - 01 22 88